CHO PHÉP NHẬP CẢNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẾN ĐÀI LOAN HỌC TIẾNG TRUNG TỪ 6 THÁNG TRỞ LÊN.

winkChào mừng trở lại!!!

Welcome back!!!

Sau 2 năm chờ đợi, Chính Phủ đã mở cửa cho học sinh tham gia học tiếng Trung quay lại. Chúng tôi đã chuẩn bị chương trình giảm giá đặc biệt dành cho các học sinh nhằm chào đón và cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và tham gia.

After having been waiting for 2 years, the government has opened the border to mandarin students. To welcome all of you and thank you for all of your support, we have prepared the special discount.

Học kỳ mùa xuân sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 3 năm 2022. Nếu bạn có ý muốn tham gia học tiếng Trung tại Đài Loan, vui lòng hoàn thành hồ sơ trước ngày 15 tháng 1 năm 2022.

The spring semester will start on March 28th,2022. If you are interested in studying mandarin in Taiwan, please complete the application before January 15th, 2022. 

Giảm giá đặc biệt Special Discount:

Mức giảm giá của học phí của học kỳ đầu tiên là 22.000 NTD (giá gốc là 28.000 NTD). Để được giảm giá, vui lòng hoàn tất thanh toán trực tuyến cho mức học phí 50.000 NTD của hai học kỳ đầu tiên. (Ghi chú: Học phí của học kỳ đầu tiên là 22.000 NTD, học phí của học kỳ thứ hai là 28.000 NTD.)

With the discount, the tuition fee of the first semester is NTD22,000 (the original price is NTD28,000). To obtain the discount, please complete the online payment for the tuition fees of NTD50,000 of first two semesters. (Notes: The tuition fee of the first semester NTD22,000, The tuition fee of the second semester NTD28,000.)

PHhí ký túc xá cho hai học kỳ đầu tiên là 26,000 NTD. (13.000 NTD mỗi học kỳ) Đây là ký túc xá ngoài khuôn viên trường với phòng tắm độc lập, máy lạnh và tủ lạnh được lắp đặt nằm ở khu vực thuận tiện.

The dormitory fee for the first two semesters is NTD26,000. (NTD 13,000 per semester) It’s an off-campus dormitory with independent bathroom, air conditioner and refrigerator located in a convenient area.

HƯớng dẫn đăng ký How to register for the course:

1. Những giấy tờ được yêu cầu dưới đây cần được gởi vào địa chỉ email mscc@mail.mcu.edo.tw(link sends e-mail)

Send the following required documents to our email mscc@mail.mcu.edu.tw(link sends e-mail)

  1. Đơn đăng ký Application form.
  2. Bản sao hộ chiếu A copy of passport.
  3. Chứng minh tài chính với tài khoản ít nhất 2,000USD A proof of financial support with the minimum of the balance of USD2,000.

2. Nhận thư báo nhập học

Receive the admission letter

3. Hoàn tất thanh toán trực tuyến Complete the online payment 

Về vấn đề cách ly About Quarantine:

Việc kiểm dịch và cách ly sẽ được thực hiện theo các thông báo và quy định mới nhất từ chính phủ Đài Loan.

For the quarantine, it will be implemented following the latest announcements and regulations from the Taiwan’s government.

Thông tin liên hệ Contact information:

Email: mscc@mail.mcu.edu.tw(link sends e-mail)

Tel: +886 2 2882 4564 # 8209/8210

Facebook: Ming Chuan MSCC 銘傳大學華語訓練中心

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。