ตอนนี้ประเทศเปิดรับนักเรียนภาษาจีนที่เรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

laughยินดีต้อนรับกลับไต้หวัน!!!

Welcome back!!!

หลังจากการรอคอยมายาวนานกว่า 2 ปี ในที่สุดรัฐบาลก็ได้เปิดพรมแดนสำหรับนักเรียนภาษาจีนอย่างเป็นทางการ เราได้เตรียมโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อต้อนรับทุกๆคนและขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุนตลอดมา

After having been waiting for 2 years, the government has opened the border to mandarin students. To welcome all of you and thank you for all of your support, we have prepared the special discount.

เทอมฤดูใบไม้ผลิ จะเริ่มตั้งแต่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป หากท่านมีความสนใจที่จะเรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน กรุณาส่งใบสมัครก่อน 15 มกราคม 2565

The spring semester will start on March 28th,2022. If you are interested in studying mandarin in Taiwan, please complete the application before January 15th, 2022. 

โปรโมชั่นสุดพิเศษ Special Discount:

ส่วนลดค่าเรียน: ค่าเรียนในเทอมแรกลดเหลือ 22,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน(ราคาเดิม 28,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน) โปรดชำระค่าเรียนรวม 50,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน สำหรับสองเทอม เพื่อรับส่วนลดค่าเรียน(หมายเหตุ: ค่าเรียนเทอมแรก 22,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน ค่าเรียนเทอมที่สอง 28,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน)

With the discount, the tuition fee of the first semester is NTD22,000 (the original price is NTD28,000). To obtain the discount, please complete the online payment for the tuition fees of NTD50,000 of first two semesters. (Notes: The tuition fee of the first semester NTD22,000, The tuition fee of the second semester NTD28,000.)

ค่าหอพักสำหรับสองเทอมแรกเท่ากับ 26,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน(13,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อเทอม) หอพักเป็นหอนอกแคมปัส ภายในห้องมีห้องน้ำส่วนตัว เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง

The dormitory fee for the first two semesters is NTD26,000. (NTD 13,000 per semester) It’s an off-campus dormitory with independent bathroom, air conditioner and refrigerator located in a convenient area.

วิธีการสมัครเรียน How to register for the course:

1. กรุณาส่งเอกสารต่อไปนี้ไปที่อีเมล: mscc@mail.mcu.edu.tw(link sends e-mail)

Send the following required documents to our email mscc@mail.mcu.edu.tw(link sends e-mail)

  1. แบบฟอร์มการสมัครเรียน Application form
  2. สำเนาพาสปอร์ต A copy of passport
  3. รายการเดินบัญชีธนาคาร(statement) ที่มียอดคงเหลือขั้นต่ำ 2000 ดอลล่าร์สหรัฐ A proof of financial support with the minimum of the balance of USD2,000 

2. รับใบตอบรับการเข้าเรียน Receive the admission letter

3. ชำระค่าใช้จ่าย Complete the online payment

เกี่ยวกับการกักตัว About Quarantine:

★สำหรับการกับตัว ต้องปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ล่าสุดจากทางรัฐบาลไต้หวัน

For the quarantine, it will be implemented following the latest announcements and regulations from the Taiwan’s government.

กักตัวที่โรงแรม 15 วัน และ 7 วันในสถานที่ของตัวเอง (ประมาณ 32,000-35,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่กักตัว)

2021/12/30: 15 nights of quarantine hotel and 7 days for self-management. (Around TWD 32,000-35,000 depends on the quarantine location)

mailข้อมูลการติดต่อ Contact information:

อีเมล Email: mscc@mail.mcu.edu.tw(link sends e-mail)

โทรศัพท์ Tel: +886 2 2882 4564 # 8209/8210

เฟสบุ้ค Facebook : Ming Chuan MSCC 銘傳大學華語訓練中心 

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。