Cho phép nhập cảnh đối với sinh viên đến Đài Loan học tiếng Trung từ 6 tháng trở lên.